Convers | Veendiepsweg 10, Vriescheloo | E info@conversadvies.nl | T 0597 531 282 | M 06 5125 1552

Welkom op de website van Convers

Adviesbureau Convers is gespecialiseerd in het efficiënt organiseren van Wonen, Welzijn en Zorg.
Convers biedt ondersteuning aan cliëntorganisaties, gemeenten, wooncorporaties, zorgorganisaties en welzijnsinstellingen bij ontwikkeling van beleid, management, kwaliteit, samenwerking en methodiek.

Visie
Convers heeft de visie dat mensen tot veel in staat zijn, ook als zij ouder worden of een beperking hebben. Mensen hebben evenwicht nodig om tot hun recht te komen, en met plezier zelfstandig te blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. Convers ondersteunt deze balans zodat ieders mogelijkheden benut woren.

Aanpak
Convers werkt vanuit een oorspronkelijke, pragmatische benadering, gericht op de praktijk van de opdrachtgever. Door aan te sluiten bij de bestaande praktijk en te werken met praktische doeleinden worden gewenste innovaties bereikbaar gemaakt.

Naam
De naam Convers is afgeleid van de term conversie, om aan te geven dat veel doelen bereikbaar zijn via een kritische en originele benadering van de bestaande praktijk.

Uitnodiging
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Convers, neem dan contact met ons op, we willen graag met u in gesprek.